ישראל הדני פסל

האמנות הסביבתית מיועדת למרחב הציבורי. האומנות של ישראל הדני נובעת מהקשר בין האמן לסביבה, שמתוכה הוא מתפתח. יצירה שנוצרה במרחב פרטי ועבודה שורשית בהקשר סביבתי נבדלות בפתיחות ובהקשבה.

צור קשר

דואר אלקטרוני: israelhadany@gmail.com

כתובת אתר: artavita.com/artists/15717-israel-hadany